anh

HKPĐ CẤP THỊ XÃ

Tham gia hội khỏe năm nay, đoàn vđv hoc sinh trường Quảng Thọ, cuối cùng cũng vượt chỉ tiêu với 5 giải nhất, có thể nói các em đã nổ lực hết minh, và phá kỷ lục nhiều nội dung [video width=”400″…