BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II – GV: Nguyễn Thị Hòa

                                                          MỞ ĐẦU Luật Viên chức năm 2010 quy định việc bổ nhiệm Chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc: “làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào Chức danh nghề…

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC Tiết 30: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (T2) Gv- Võ Thị Kim Dung)

Ngày soạn: 13/12/2020                                                 Ngày dạy: 16/12/2020 CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC                    Tiết 30: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (T2) MỤC TIÊU Kiến thức. HS biết được: * Môn Hóa – Ý nghĩa của CTHH cụ thể theo số…