CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC Tiết 30: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (T2) Gv- Võ Thị Kim Dung)

Ngày soạn: 13/12/2020                                                 Ngày dạy: 16/12/2020 CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC                    Tiết 30: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (T2) MỤC TIÊU Kiến thức. HS biết được: * Môn Hóa – Ý nghĩa của CTHH cụ thể theo số…

Unit6: Lesson 2 English 7

Qua bài học giúp cho các em hiểu thêm lịch sử về trường họcUnit 6 The First University in Viet Nam Lesson 2 A closer look 1