BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II – GV: Nguyễn Thị Hòa

                                                          MỞ ĐẦU Luật Viên chức năm 2010 quy định việc bổ nhiệm Chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc: “làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào Chức danh nghề…

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO