ĐỜI GIÚP NGƯỜI (GV: Nguyễn Thị Hải Hà)

Tháng Tư 2, 2018 12:15 chiều

ĐỜI GIÚP NGƯỜI

 

Ngày nhà giáo Việt Nam

Một mốc son lịch sử

Đời giúp người dạy chữ

Rèn tuổi thơ thành tài

Tâm thầy, cô miệt mài

luyện từng câu, từng ý

Nuôi tuổi trẻ vững chí

Rèn học sinh thành tâm

Dù vất vả khó khăn

Vẫn không hề chùn bước

Luôn hướng về phía trước

Hào khí của đất nước

Là mầm móng hôm nay

Chăm sóc bao tháng ngày

Để lưu truyền hậu thế

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Hà