kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam và Hội sách oline chào mừng ngày sách Việt Nam Lần thứ 7

Tháng Năm 16, 2020 8:03 sáng
PHÒNG GD-ĐT T.X BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG THỌ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Quảng Thọ, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Ngày Sách Việt Nam và hưởng ứng Hội Sách Online

chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

 

   

Thực hiện Công văn số 721/BGDĐT-GDTX ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 303/STTTT-TTBCXB ngày 13/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hưởng ứng Hội  Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 34/CV-PGDĐT ngày 16/4/2020 về việc thực hiện Ngày Sách VN (21/4) và hưởng ứng Hội  Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 . Trường THCS Quảng Thọ xây dựng Kế hoạch Thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 với các nội dung như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu
  2. Mục đích

– Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

– Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, học tập suốt đời của giáo viên và học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập.

– Giúp hạn chế những hoạt động không cần thiết trong thời gian nghỉ học cách li chống dịch covit

  1. Yêu cầu

– Ngày Sách Việt Nam hưởng ứng Hội Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 thực hiện dựa trên sự an toàn tuyệt đối và thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước cũng như ngành giáo dục về việc nghỉ cách li chống dịch nhưng không quên nhiệm vụ dạy và học.

  1. Thời gian tổ chức:

– Các hoạt động chính của Ngày sách Việt Nam hưởng ứng Hội Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 được Thực hiện từ ngày 21/4 đến ngày 15/5/2020.

– Thành phần tham gia: Toàn bộ CBGV, NV và học sinh trong toàn trường (CBGV,NV: 41; Học sinh: 774 em nếu liên lạc được hoặc phụ thuộc vào điều kiện của GV và HS)

III. Nội dung hoạt động:

– Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời tuyên truyền vận động giáo viên và học sinh nâng cao tình thần trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn bản thân cũng như những người xung quanh trong đợt dịch theo sự hướng dẫn của Bộ y tế và thực hiện đúng quy định của nhà nước về phòng và chống dịch covit.

– Phát động CBGV, NV và học sinh tham gia các sự kiện về Ngày sách Việt Nam bằng hình thức trực tuyến; tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại sàn Book365.vn của Bộ thông tin và Truyền thông từ ngày 19/4/2020 – 20/5/2020, tham gia tìm tài liệu và đọc sách qua mạng.

  1. Hình thức tổ chức:

– Ngày 17/4 lập kế hoạch thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 gửi lên trang web trường

– Thông qua hội nhóm liên lạc của trường để thông báo phát động đến toàn thể CBGV, NV

– Giáo viên thông qua trang liên lạc cá nhân trên mạng xã hội hoặc liên lạc khác để thông tin và phát động đến toàn thể học sinh (nếu có thể) cùng tham gia hưởng ứng Hội Sách online.

– Báo cáo kết quả về Phòng theo đúng thời gian quy định.

– Giáo viên và học sinh nắm rõ kế hoạch và tham gia thực hiện để đạt hiệu quả cao.

                      Người lập kế hoạch                Trần Thị Hoài Quảng Thọ, ngày 17 tháng 4 năm 2020Phụ trách trường  Trương Đình Lễ

 

96157938_166229764826543_1616342389876588544_n96369144_524008411626991_999454540640026624_n97723449_607026193242771_2526961257190260736_n94428399_257432825660186_2902116153595789312_n94269730_289633205367596_4477053057284177920_n96596486_890261134747362_8140810166799958016_n96535178_548024252582761_7130822330535641088_n97072263_235478334383088_4595831498841522176_n96259971_267752794270247_369595177204973568_n96689610_281705599530905_3064969583904423936_n