KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Tháng Chín 27, 2020 12:05 chiều

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG THỌ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/ KH-THCS                         Quảng Thọ, ngày 26  tháng 09 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

 “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020”

Với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

 

Thực hiện công văn số 112 / PGDĐT Thị xã  Ba Đồn ngày 25  tháng 9 năm 2020 V/v hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, Ban giám hiệu trường THCS Quảng Thọ về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Từ tình hình thực tế của nhà trường, Thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Tiếp tục nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của học tập thường xuyên , học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền , các ngành , các tổ chức , đoàn thể, lực lượng  xã hội trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ cũng như kéo dài trong suốt năm học .

Tạo cơ hội cho tất cả mọi người có được kiến thức nền tảng trong thời đại hiện đại hoá công nghệ thông tin để tiếp tục trau dồi kiến thức cần thiết cho bản thân .

Đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào các tiết dạy hàng ngày, hướng dẫn học sinh tra tìm tài liệu trên mạng, học trực tuyến, online; học trên những trang web, phần mền miễn phí và khuyến khích các bậc phụ huynh đầu tư mua thẻ cho các em có thể tham gia học toán, tiếng anh qua mạng.

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
  2. Công tác tuyên truyền, hưởng ứng.

– Tổ chức treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ trước thời gian tổ chức khai mạc cho đến khi kết thúc tuần lễ học tập suốt đời.

Nội dung băng rôn: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

– Thư viện mở cửa tổ chức giới thiệu và phục vụ bạn đọc các ngày trong tuần, giúp các em học sinh tìm hiểu kiến thức, tự học, tự tra tìm tài liệu tại Thư viện…

– Kết hợp trong các buổi dạy tin học, giáo viên tin tổ chức hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh.

– Hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm ,khai thác các thông tin trong phần mềm thư viện cho giáo viên

– Phát động phong trào mỗi giáo viên , học sinh ủng hộ 1 cuốn sách để xây dựng tủ sách lớp học

2. Công tác tổ chức:

* Công tác chuẩn bị:

 + Từ  ngày 30/09/2020 treo băng rôn “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2020  Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời“. cho đến ngày 07/10/2020

+ Từ ngày : 26/09/2020 đến 30/10/2020

– Hoàn thiện các điều kiện tổ chức hoạt động tuần lễ.

– Thông báo kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 tới toàn thể CBGV-HS và gửi lên trang web của trường.

– Gửi giấy mời đến đại biểu

* Tổ chức khai mạc

  1. Thời gian tổ chức: Từ 6h45 đến 7h30 ngày 05 tháng 10 năm 2020

– Thời gian hưởng ứng: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020

  1. Địa điểm: Sân trường – Trường THCS Quảng Thọ
  2. Thành phần tham gia:

– Đại biểu gồm:

Đ/c Nguyễn  Bá Quang – Chủ tịch hội khuyến học xã

– Nhà trường: 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể 800 học sinh.

  1. Nội dung, chương trình :

– Ổn định tổ chức.

– Văn nghệ chào mừng

* Phần lễ:

–   Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

–   Hiệu trưởng đọc diễn văn lễ phát động

*  Phần hội:

  1. Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020: Thầy Trương Đình Lễ – Hiệu trưởng

Phát động học sinh quyên góp sách cho thư viện

  1. Đại diện đại biểu lên phát biểu.
  2. 3. Đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng học tập suốt đời: em Nguyễn Thảo Duyên lớp 95

* Từ ngày 01 đến ngày 7/10/2020 tổ chức hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet cho học sinh.

Thư viện tổ chức hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên phần mềm thư viện cho giáo viên

Tổ chức cho đội ngũ cộng tác viên giới thiệu sách, tổ chức tra cứu và mượn tài liệu tại Thư viện đến ngày 07/10/2020.

CỤ THỂ:

+ Ngày 01/10/2020:

–  Tổ chức hướng dẫn cho nhóm cộng tác viên cách tra cứu tài liệu ở tủ mục lục.

– GVCN kêu gọi học sinh lớp mình tham gia quyên góp sách cho thư viện.

+ Ngày 02/10/2020:

– Vào 15’ đầu giờ, nhóm cộng tác viên triển khai hướng dẫn các bạn trong lớp cách tra tìm tài liệu ở tủ mục lục và cách ghi mượn sách tại phiếu mượn.

– Các cộng tác viên giới thiệu sách trước lớp

– Giáo viên dạy môn tin học lồng ghép xen kẽ trong các giờ dạy hướng dẫn cho học sinh cách tìm thông tin trên mạng và một số trang mạng học tập giải trí miễn phí và các trang học online mất phí cho học sinh tham khảo.

+ Ngày 03/10/2020:

– Tổ chức đọc, mượn  sách tại phòng thư viện cho GV-HS toàn trường.

– Hướng dẫn giáo viên về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên phần mềm thư viện cho giáo viên

+ Ngày 05/10/2020:

– Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

– Tổ chức đọc, mượn sách tại phòng thư viện cho GV-HS toàn trường.

+ Ngày 06/10/2020:

– Tổ chức đọc, mượn  sách tại phòng thư viện cho GV-HS toàn trường.

– Giáo viên tin học tiếp tục hướng dẫn cách tra tìm tài liệu và các trang web học tập cho những lớp còn lại cho đến khi toàn bộ học sinh trong trường đều được hướng dẫn qua.

– Thu sách học sinh ủng hộ ( nếu có )

+ Ngày 07/10/2020:

– Tổ chức đọc, mượn  sách tại phòng thư viện cho GV-HS toàn trường.

– Thu sách học sinh ủng hộ ( nếu có )

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

–  Xây dựng kế hoạch:  Cô Trần Thị Hoài – NV Thư viện

– Tổ chức chương trình: Trần Thị Thanh Hoa(TPT)

– Hướng dẫn học sinh tra cứu mục lục, đọc sách, hướng dẫn giáo viên tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên phần mềm thư viện cho giáo viên: Cô Trần Thị Hoài

– Hướng dẫn học sinh cách tra tìm tài liệu và các trang web học tập : Giáo viên tin + Cô Trần Thị Hoài

– Đưa bài và các hoạt động trong tuần lễ lên trang website của trường( Cô Trần Thị Hoài)

–  Chuẩn bị trang trí chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 : Đoàn thanh niên

–  Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia đầy đủ trong buổi lễ. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để ngày hội được thành công tốt đẹp.

Để tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020, nhà trường yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được phân công trong nội dung kế hoạch này./.

                                                             Quảng Thọ, ngày 26 tháng 09 năm 2020   HIỆU TRƯỞNG                                                Người lập kế hoạch

 

 

Trương Đình Lễ                                                  Trần Thị Hoài