Liên hệ

Trường  THCS Quảng Thọ

Địa chỉ: Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Hiệu Trưởng: Trương Hữu Tuệ
Điện thoại:091 5212759  Email:thtue_thcsbadon@quangbinh.edu.vn