KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8

Tháng Tư 6, 2021 8:45 sáng
PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG THỌ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

    

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8

 

Thực hiện công văn số 45/KH-PGD ngày 24/3/2021 của UBND Thị xã Ba Đồn về tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

Kế hoạch số 424/KH- UBND ngày 23/3/2021 của UBND Thị xã Ba Đồn về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

Trường THCS Quảng Thọ xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 8 cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu
  2. Mục đích.

– Thông qua việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc,khơi dậy lòng yêu đọc sách,hình thành thói quen đọc sách,ý thức tự học suốt đời của người dân đặc biệt là học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập.

– Khẳng định giá trị,vai trò,vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội .Tôn vinh giá trị của sách,khẳng định vai trò,vị trí,tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học,học tập,xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh toàn trường, tôn vinh nét đẹp văn hóa học đường, hướng tới xây dựng  xã hội học tập.

– Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBGVNV và học sinh trong việc tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong trường học. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần,phát huy những giá trị đạo đức,truyền thống hiếu học của dân tộc.

– Tạo môi trường thân thiện,lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

 Việc tổ chức “Ngày hội đọc sách” tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.

  1. Yêu cầu

– Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường với các hoạt động của nhà trường.

– Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh,sự hưởng ứng tích cực của cán bộ,giáo viên và học sinh tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM
  2. Công tác tuyên truyền, hưởng ứng.

– Tổ chức treo băng rôn hưởng ứng ngày sách Việt Nam trước thời gian tổ chức  cho đến khi kết thúc .

Nội dung băng rôn: Sách- Nguồn gốc của mọi tri thức”.

– Phát động phong trào giáo viên ,học sinh ủng hộ sách vở cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.

– Phát động phong trào đọc sách trong học sinh và giáo viên.

– Tổ chức hội thi Tuyên truyền, giới thiệu sách.

– Giới thiệu website sách điện tử https://book365.vn chia sẽ về kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi cho giáo viên và học sinh.

2. Công tác tổ chức:

* Công tác chuẩn bị:

 + Từ  ngày 13/4/2021 treo băng rôn Sách- Nguồn gốc của mọi tri thức” cho đến ngày 23/4/2021

+ Từ ngày : 8/4/2021 đến 13/4/2021

– Hoàn thiện các điều kiện tổ chức hoạt động ngày sách Việt Nam.

– Thông báo kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2021 tới toàn thể CBGV-HS và gửi lên trang web của trường.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

  1. Thời gian tổ chức: Từ 6h45h đến 8h ngày 19 tháng 4 năm 2021.
  2. Địa điểm: Sân trường Trường THCS Quảng Thọ
  3. Thành phần tham gia:100% cán bộ,giáo viên, nhân viên và toàn thể 800 học sinh.
  4. Nội dung, chương trình .

–   Ổn định tổ chức.

* Phần lễ:

   Chào cờ

–   Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

–   Hiệu trưởng khai mạc

*  Phần hội:

–  Phát động phong trào đọc sách trong giáo viên và học sinh toàn trường:Thầy Trương Đình Lễ – Hiệu trưởng

 

–  Thi tuyên truyền, giới thiệu sách

* Bế mạc:

–    Tổng kết chương trình và bế mạc.

  1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

–  Xây dựng kế hoạch: Cô Trần Thị Hoài – NV Thư viện

– Tổ chức chương trình: Cô Trần Thị Thanh Hoa(TPT)

–  Chuẩn bị trang trí chủ đề của ngày hội đọc sách: Nam thanh niên công đoàn.

–  Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường: Thầy Trương Đình Lễ.

– Giới thiệu các Webside sách điện tử: Cô Trần Thị Hoài.

–  Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia ngày hội đọc năm học 2021 có hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2021. Kính mong các đồng chí GVCN triển khai đến các em học sinh tham gia đầy đủ. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để ngày hội được thành công.

                                                        Quảng Thọ, ngày 30 tháng 3 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG                                                         NGƯỜI LẬP

 

 

 

Trương Đình Lễ                                                          Trần Thị Hoài